Navigace

Obsah

Školská rada

Školní rok 2019/2020

V pondělí 2. září 2019 se sešla školská rada na svém 1. zasedání.

Ve čtvrtek 11. června 2020 se sešla školská rada na svém 2. zasedání.

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

předseda Mgr. Jana Tydlačková

zapisovatel Jana Porubská

členové Mgr. Alena Kadeřábková, Jana Fárková,

zástupci zřizovatele školy Zdenek Porubský, Hana Foltasová

host Mgr. Lenka Zavadilová

Školská rada vzala na vědomí – Zřizovací listinu ŠR z 16.4.2015

Školská rada schválila: jednací řád ŠR a Volební řád pro volbu do ŠR při ZŠ  a MŠ Vigantice. Schválila výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace za rok 2018-2019.

 

Školní rok 2020/2021

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

předseda Mgr. Jana Tydlačková

zapisovatel Jana Porubská

členové Mgr. Kristýna Cábová, Jana Fárková,

zástupci zřizovatele školy Zdenek Porubský, Hana Foltasová

host Mgr. Lenka Zavadilová