Navigace

Obsah

Školská rada

Ve úterý 30. srpna 2016 se sešla školská rada na svém 1. zasedání

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

předseda Mgr. Karla Macurová

zapisovatel Mgr. Alena Kadeřábková

členové Margita Mikundová , Jana Porubská, Zdenek Porubský, Hana Foltasová

Školská rada vzala na vědomí – Zřizovací listinu ŠR z 16.4.2015

Školská rada schválila: jednací řád ŠR a Volební řád pro volbu do ŠR při ZŠ  a MŠ Vigantice