Navigace

Obsah

Školská rada

Ve středu 12. prosince 2018 se sešla školská rada na svém 1. zasedání

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

předseda Mgr. Jana Tydlačková

zapisovatel Jana Porubská

členové Mgr. Alena Kadeřábková, Jana Fárková, Zdenek Porubský, Hana Foltasová

Školská rada vzala na vědomí – Zřizovací listinu ŠR z 16.4.2015

Školská rada schválila: jednací řád ŠR a Volební řád pro volbu do ŠR při ZŠ  a MŠ Vigantice