Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Svátek

Dnes je 26.5.2022

Svátek má Filip

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 65
TÝDEN: 394
CELKEM: 133734

Obsah

O nás

 

Základní škola a Mateřská škola Vigantice je vesnickou neúplnou školou malotřídního typu. V posledních letech se počet žáků základní školy pohybuje mezi 23 až 35 žáky, převážně se jedná o žáky naší obce. Třídy jsou dle potřeby spojovány, aktuálně se čtyři ročníky vyučují ve dvou třídách, v tomto školním roce navštěvuje základní školu celkem 25 žáků. Nedílnou součástí školy je činnost školní družiny, jejíž hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby žáků. Jsme školou rodinného typu, která nabízí klidné prostředí a individuální přístup ke všem žákům školy.

projekt

Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 437.224,- Kč.
Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Viganticea registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006205.
Realizace začala 1. 9. 2017 a projekt potrvá do 31. 8. 2019. 

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta MŠ (tato aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem) a školního asistenta ZŠ (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem). Další část finanční podpory bude směřovat na sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

projekt

Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT – Šablony II - Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Vigantice II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013840

Realizace začala: 1. 9.2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 07. 05. 2019 v rámci Výzvy Šablony II, v aktuálním znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 714 260,00 Kč příjemci.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta MŠ (tato aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem) a školního asistenta ZŠ (tato aktivita umožňuje na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem).

projekt

Základní škola a Mateřská škola Vigantice, okres Vsetín, příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III – mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 470 505,00 Kč. Projekt má název Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Vigantice III a registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020780. Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 31. 8. 2022.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a sociální integrace žáků.

Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta MŠ (tato aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem) a školního asistenta ZŠ (tato aktivita umožňuje na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem). Další část finanční podpory bude využita na financování projektových dnů v MŠ a ZŠ.

Doučování žáků