Navigace

Obsah

Dokumenty školy jsou k nahlédnutí ve vestibulu školy na vývěsce:

Školní řád ZŠ a MŠ

Školní vzdělávací program MŠ

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání- Pracujeme tvořivě

Školní vzdělávací program Školní družina

Provozní řád ZŠ MŠ

Výroční zpráva