Navigace

Obsah

Školská rada

 

Školní rok 2019/2020

V pondělí 2. září 2019 se sešla školská rada na svém 1. zasedání.

Ve čtvrtek 11. června 2020 se sešla školská rada na svém 2. zasedání.

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

předseda Mgr. Jana Tydlačková

zapisovatel Jana Porubská

členové Mgr. Alena Kadeřábková, Jana Fárková,

zástupci zřizovatele školy Zdenek Porubský, Hana Foltasová

host Mgr. Lenka Zavadilová

Školská rada vzala na vědomí – Zřizovací listinu ŠR z 16.4.2015

Školská rada schválila: jednací řád ŠR a Volební řád pro volbu do ŠR při ZŠ  a MŠ Vigantice. Schválila výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace za rok 2018-2019.

 

Školní rok 2020/2021

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

předseda Mgr. Jana Tydlačková

zapisovatel Jana Porubská

členové Mgr. Kristýna Cábová, Jana Fárková,

zástupci zřizovatele školy Zdenek Porubský, Hana Foltasová

host Mgr. Lenka Zavadilová

 

17. září 2020 se sešla školská rada na svém 1. zasedání.

15. června 2021 se sešla školská rada na svém 2. zasedání.

 

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace za rok 2019-2020.