Navigace

Obsah

Školská rada

Školní rok 2023/2024

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

předseda Mgr. Lucie Miklová

zapisovatel Jana Porubská

členové Mgr. Kristýna Cábová, Hana Foltasová, Radka Jurajdová,

zástupci zřizovatele školy Zdenek Porubský, Viktor Kožusznik

host Mgr. Lenka Zavadilová

 

7. září 2023 se sešla školská rada na svém 1. zasedání.

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace za rok 2022 -2023.

ŠR schválila nový ŠVP Pracujeme tvořivě – platný od 1. 9. 2023.

Veškeré důležité dokumenty si můžete prohlédnout ve vestibulu školy.

 

Školní rok 2022/2023

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

předseda Mgr. Lucie Miklová

zapisovatel Jana Porubská

členové Mgr. Kristýna Cábová, Radka Jurajdová,

zástupci zřizovatele školy Zdenek Porubský, Hana Foltasová

host Mgr. Lenka Zavadilová

 

6. září 2022 se sešla školská rada na svém 1. zasedání.

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace za rok 2021 -2022.

ŠR projednala Vnitřní řád školní družiny – od tohoto školního roku je v provozu ranní družina.

Podněty z řad rodičů mohou být směřovány nejen na ředitelku školy a pedagogické pracovníky, ale i na školskou radu.

 

22. 5. 2023 se sešla školská rada na svém 2. zasedání.

Školská rada přivítala nového místostarostu p. Viktora Kožusznika jako zástupce zřizovatele.

ŠR byla seznámena s plánovanou změnou ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání - v oblasti informatiky.

Projednáno bylo i zajištění akce pro rodiče s dětmi - "Zahradní slavnost"   s rozloučením předškoláků a žáků 5. ročníku a vystoupením klauna Hopsalína.

 

Školní rok 2021/2022

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

předseda Mgr. Jana Tydlačková

zapisovatel Jana Porubská

členové Mgr. Kristýna Cábová, Jana Fárková,

zástupci zřizovatele školy Zdenek Porubský, Hana Foltasová

host Mgr. Lenka Zavadilová

 

17. září 2021 se sešla školská rada na svém 1. zasedání.

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace za rok 2020 -2021.

 

Dne 18. listopadu 2021 proběhly z řad pedagogických zaměstnanců a 23. listopadu 2021 z řad rodičů volby do školské rady.

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

předseda Mgr. Lucie Miklová

zapisovatel Jana Porubská

členové Mgr. Kristýna Cábová, Radka Jurajdová,

zástupci zřizovatele školy Zdenek Porubský, Hana Foltasová

host Mgr. Lenka Zavadilová

 

15. prosince 2021 se sešla školská rada na svém 2. zasedání, kde proběhla volba předsedy školské rady z řad rodičů.

 

Školní rok 2020/2021

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

předseda Mgr. Jana Tydlačková

zapisovatel Jana Porubská

členové Mgr. Kristýna Cábová, Jana Fárková,

zástupci zřizovatele školy Zdenek Porubský, Hana Foltasová

host Mgr. Lenka Zavadilová

 

17. září 2020 se sešla školská rada na svém 1. zasedání.

15. června 2021 se sešla školská rada na svém 2. zasedání.

 

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace za rok 2019-2020.

 

Školní rok 2019/2020

V pondělí 2. září 2019 se sešla školská rada na svém 1. zasedání.

Ve čtvrtek 11. června 2020 se sešla školská rada na svém 2. zasedání.

Školská rada bude pracovat v tomto složení:

předseda Mgr. Jana Tydlačková

zapisovatel Jana Porubská

členové Mgr. Alena Kadeřábková, Jana Fárková,

zástupci zřizovatele školy Zdenek Porubský, Hana Foltasová

host Mgr. Lenka Zavadilová

Školská rada vzala na vědomí – Zřizovací listinu ŠR z 16.4.2015

Školská rada schválila: jednací řád ŠR a Volební řád pro volbu do ŠR při ZŠ  a MŠ Vigantice. Schválila výroční zprávu o činnosti Základní a Mateřské školy Vigantice, okres Vsetín, příspěvkové organizace za rok 2018-2019.