Navigace

Obsah

Školní družina a zájmové kroužky

Hana Foltasová - vychovatelka ŠD (od 20. října 2022)

Kontakt:  telefonní číslo +420 721 960 990 nebo číslo tel. ŠD +420 702 137 499

                 e-mail: hanafolt@seznam.cz   e-mail ŠD: druzina-zsvigantice@email.cz 

Odchody dětí ze školní družiny: Děti, které nebudou v družině podle odchodů nahlášených na začátku školního roku, omlouvají rodiče. Omluvenku v písemné formě, podepsanou, odevzdají paní vychovatelce, případně paní učitelce či asistentce.

Školní družina pro žáky 1. - 4. ročníku.

Ranní školní družinu mohou využívat i žáci nepřihlášení do školní družiny.

Provoz školní družiny:     

                                          ranní ŠD:          06.45 - 07.45

                                          odpolední ŠD: 11.30 - 16.00

 

Školní družina se hradí 200 Kč na celý školní rok.

(Vybraný příspěvek je použit na nákup výtvarných potřeb, her, apod.)

 

Pro školní rok 2022/2023:

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

PONDĚLÍ:    Výtvarný   14.30 – 15.30

                      V rámci ŠD vyučuje Hana Foltasová.

                      Žák, který zůstane v družině v čase, kdy probíhá výtvarný kroužek, pracuje s námi.

 

ÚTERÝ:        Florbal        13.00 – 15.00 

                     V rámci ŠD vedoucí kroužku Zbyněk Macura.

 

STŘEDA:     Angličtina  13.30 - 14.15  (1. ročník + 2. ročník) 

                     Vyučuje Bc. Karolína Porubská.

 

                     Turistický  14.30 - 15.30  jednou za 14 dní (každou sudou středu)

                      V rámci ŠD vedoucí kroužku Hana Foltasová.

                      Žák, který zůstane v družině v čase, kdy probíhá turistický kroužek, zůstává s asistentkou v družině.

 

                          

ČTVRTEK:   Keramika:    ZŠ   - 1. skupina - lichý čtvrtek (14:00 - 15:30)

                                                   - 2. skupina - sudý čtvrtek (13:00 - 14:30)

 

                                            MŠ  - lichý týden 13:00 - 13:45

                                                    - sudý týden 14:30 - 15:15

 

                       Vedoucí kroužku Kateřina Cábová tel. +420 605 809 412.

 

PÁTEK:        Přírodovědný  13.00 - 14.00 jednou za 14 dní (každý lichý pátek) 

                     V rámci ŠD vedoucí kroužku Hana Foltasová.  

                     Žák, který zůstane v družině v čase, kdy probíhá přírodovědný kroužek, zůstává s asistentkou

                     v družině.