Navigace

Obsah

Školní družina a zájmové kroužky

 

Provoz školní družiny -   denně od 11.30 do 16.00 

Školní družina se hradí 200Kč na celý školní rok.

(Vybraný příspěvek je použit na nákup výtvarných potřeb, her, apod.)

 

Pro rok 2021/2022:

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

PONDĚLÍ:  Veselé pískání ( 3. ročník + 4. ročník 11.45 - 12.30) 

                   Pohybové hry   (14.30 – 15.30)   

         

ÚTERÝ:      Angličtina  (1. ročník + 2. ročník 13.15 - 14.15)

                   Výtvarný    (14.30 – 15.30)

 

STŘEDA:   Turistický  14.00 - 15.00  jednou za 14 dní (každou sudou středu)

Žák, který zůstane v družině v čase, kdy probíhá turistický kroužek, jde na vycházku do okolí Vigantic s námi.

                   Přírodovědný  14:30 - 15:30 jednou za 14 dní (každou lichou středu)

             

ČTVRTEK: Keramika (14.00 – 15.30) – 1. skupina - lichý čtvrtek 

                                                                  – 2. skupina - sudý čtvrtek 

                                                                  

ANGLIČTINA:   Úterý (1.ročník + 2.ročník 13.15 - 14.15)

                            Vyučuje Petra Pšenáková

               

KERAMIKA: ZŠ - od 14.00 - 15.30 – 1. skupina - lichý čtvrtek 

                                                            – 2. skupina - sudý čtvrtek 

                      MŠ - od 13.00 - 13.45

                      Vyučuje Kateřina Cábová tel. 605 809 412